პრიორიტეტები და სტრატეგია:

• მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.
• თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო – სააღმზრდელო პროცესებისა და სამუშაო გარემოს ორგანიზება.
• უსაფრთხო, ორგანიზებული და კარგად დისციპლინირებული გარემოს შექმნა.
• მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
• სკოლის ფინანსური მართვა და კონტროლი.
• სკოლის კომპიუტერიზაცია.
• სკოლის პარტნიორული ურთიერთობები.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ. სენაკი ჭავჭავაძის ქ. # 55
599 55 46 98
597983421 579087531
 

 

სასარგებლო ბმულები